FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आवधिक योजना ७७/७८ 08/10/2022 - 12:28 PDF icon आवधिक योजना ज्वालामूखी गाउँपालिका.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक विकास योजना २०७८/०७९ 03/23/2022 - 13:21 PDF icon Jwalamukhi_budget book 2078_79.pdf
GESI Audit Report 2077/078 ७७/७८ 01/16/2022 - 17:51 PDF icon Jwalamukhi GP GESI Audit Report 077-78 PDF.pdf
O&M Servey Report 2077 ७७/७८ 01/14/2022 - 11:03 PDF icon O&M.pdf
विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७ ७७/७८ 01/11/2022 - 11:55 PDF icon विपद् प्रतिकार पूर्व तयारी योजना.pdf
मध्यकालिन खर्च संरचना २०७७ ७७/७८ 01/06/2022 - 14:55 PDF icon मध्यकालिन खर्च संरचना २०७७.pdf
स्थानीकरणका लागि दिगो विकासका लक्षहरु ७७/७८ 01/05/2022 - 09:08 PDF icon 3.2.1 दिगो विकासका लक्षहरु.pdf
भू-उपयोग योजना २०७७ ७७/७८ 01/04/2022 - 12:50 PDF icon भू-उपयोग योजना २०७७.pdf
Rural Municipal Transport Master Plan ७७/७८ 12/30/2021 - 09:45 PDF icon Jwalamukhi Rural Municipality TRansport Plan.pdf
वजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्वन्धमा । ७७/७८ 06/20/2021 - 13:04 PDF icon वजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्वन्धमा ।.pdf

Pages