FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माटो परिक्षण शिविरको प्रतिवेदन । २०८०/०८१ 03/19/2024 - 15:50 PDF icon माटो विश्लेषण प्रतिवेदन.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना WASH Plan २०८०/०८१ 10/12/2023 - 17:05 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना WASH Plan.pdf
ज्वालामूखी गाउँपालिका धादिङ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति -२०७९ २०७९/०८० 02/24/2023 - 13:15 PDF icon जेसी निति.pdf
टोल विकास संस्था दर्ता/सूचीकृतको विधान २०७९/०८० 02/16/2023 - 18:04 PDF icon टोल विकास संस्था दर्ताको विधान.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम २०७८/०७९ 01/08/2023 - 09:11 PDF icon आ.व. २०७८०७९ को वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम.pdf
ज्वालामूखी गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७८/०७९ 01/05/2023 - 16:12 PDF icon पार्श्वचित्र.pdf
आवधिक योजना ७७/७८ 08/10/2022 - 12:28 PDF icon आवधिक योजना ज्वालामूखी गाउँपालिका.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक विकास योजना २०७८/०७९ 03/23/2022 - 13:21 PDF icon Jwalamukhi_budget book 2078_79.pdf
GESI Audit Report 2077/078 ७७/७८ 01/16/2022 - 17:51 PDF icon Jwalamukhi GP GESI Audit Report 077-78 PDF.pdf
O&M Servey Report 2077 ७७/७८ 01/14/2022 - 11:03 PDF icon O&M.pdf

Pages