FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ संशोधन ७७/७८ 08/13/2020 - 13:25 PDF icon 6.स्थानीय-सरकार-सञ्चालन.pdf
अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ ७६/७७ 05/13/2020 - 13:48 PDF icon अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf
कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/22/2020 - 14:18 PDF icon केाभिड_19-रोकथाम-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि.pdf
साना सि‌चार्इ कार्याबिधि २०७५ ७६/७७ 01/29/2020 - 14:05 PDF icon साना सि‌चार्इ कार्याबिधि २०७५.pdf
समूह समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/29/2020 - 14:03 PDF icon समूह समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
नक्सापास निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 01/29/2020 - 13:58 PDF icon नक्सापास निर्देशिका २०७६.pdf
गम्भीर प्रकृतिको बिरामीहरुको सहयोगको लागि बनेको कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/18/2019 - 13:42 PDF icon गम्भीर प्रकृतिको बिरामीहरुको सहयोगको लागि बनेको कार्यविधि २०७५.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ ७४/७५ 10/18/2019 - 13:41 PDF icon सहकारी ऐन, २०७५.pdf
भारि उपकरण संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/18/2019 - 13:40 PDF icon भारि उपकरण संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/18/2019 - 13:37 PDF icon ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७५.pdf

Pages