FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यविधि नियमावली निर्देशिका र मापदण्ड संग्रह २ २०७९/०८० 08/04/2022 - 11:32 PDF icon कानुन संग्रह २.pdf
कार्यविधि नियमावली निर्देशिका र मापदण्ड संग्रह १ २०७९/०८० 08/04/2022 - 11:32 PDF icon कानुन संग्रह १.pdf
ऐन संग्रह २०७९/०८० 08/04/2022 - 11:30 PDF icon ऐन संग्रह.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७७ ७७/७८ 01/04/2022 - 13:09 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७७.pdf
विषयगत समितिको बैठक संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/04/2022 - 13:08 PDF icon विषयगत समितिको बैठक संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
सार्वजनिक सेवा सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 01/04/2022 - 13:08 PDF icon सार्वजनिक सेवा सम्वन्धी मापदण्ड २०७७.pdf
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ २०७८/०७९ 12/23/2021 - 16:54 PDF icon रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ २०७८/०७९ 11/16/2021 - 13:42 PDF icon कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना ७६/७७ 04/11/2021 - 15:22 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना.pdf
कर्मचारी कार्यविवरण २०७६ ७६/७७ 03/25/2021 - 09:12

Pages