FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा ऐन २०७९-राजपत्र २०८०/०८१ 07/26/2023 - 12:08 PDF icon 16_शिक्षा ऐन २०७९-राजपत्र.pdf
ग्रामीण खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्ड प्रथम संशोधन २०७९- राजपत्र २०८०/०८१ 07/26/2023 - 12:07 PDF icon 15_ग्रामीण खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्ड प्रथम संशोधन २०७९- राजपत्र.pdf
युवा तथा खेलकुद विकास कार्यविधि २०७९-राजपत्र २०८०/०८१ 07/26/2023 - 12:06 PDF icon 14_युवा तथा खेलकुद विकास कार्यविधि २०७९-राजपत्र.pdf
भू-उपयोग कार्यविधि २०७९-राजपत्र २०८०/०८१ 07/26/2023 - 12:06 PDF icon 13_भू-उपयोग कार्यविधि २०७९-राजपत्र.pdf
जलस्रोत उपयोग कार्यविधि २०७५ संशोधन-2079-राजपत्र २०८०/०८१ 07/26/2023 - 12:05 PDF icon 12_जलस्रोत उपयोग कार्यविधि २०७५ संशोधन-2079-राजपत्र.pdf
सल्लाहाकार नियुक्ती सम्वन्धमा बनेको कार्यविधी २०७९-राजपत्र २०८०/०८१ 07/26/2023 - 11:59 PDF icon 11_सल्लाहाकार नियुक्ती सम्वन्धमा बनेको कार्यविधी २०७९-राजपत्र.pdf
सडक मर्मत–संभार निर्देशिका २०७९-राजपत्र २०८०/०८१ 07/26/2023 - 11:59 PDF icon 10_सडक मर्मत–संभार निर्देशिका २०७९-राजपत्र.pdf
एक वडा एक कृषि पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कार्यविधि २०७९-राजपत्र २०८०/०८१ 07/26/2023 - 11:58 PDF icon 8_एक वडा एक कृषि पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कार्यविधि २०७९-राजपत्र.pdf
अनुदानमा आधारित पशु बिमा कार्यविधि २०७९-राजपत्र २०८०/०८१ 07/26/2023 - 11:58 PDF icon 7_अनुदानमा आधारित पशु बिमा कार्यविधि २०७९-राजपत्र.pdf
छोरी जीवन विमा गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि 2079- राजपत्र २०८०/०८१ 07/26/2023 - 11:57 PDF icon 6_छोरी जीवन विमा गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि 2079- राजपत्र.pdf

Pages