FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अध्यक्षबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९ २०७९/०८० 02/07/2023 - 10:12 PDF icon अध्यक्षबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
ज्वालामूखी गाउँपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास कार्यविधि २०७९ २०७९/०८० 02/07/2023 - 10:02 PDF icon ज्वालामूखी गाउँपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास कार्यविधि २०७९.pdf
शिक्षा ऐन २०७९ २०७९/०८० 01/23/2023 - 13:59 PDF icon शिक्षा ऐन २०७९.pdf
ज्वालामूखी गाउँपालिकाको ग्रामीण खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्डका लागि सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन (भर्ना र सेवा शर्त सम्बन्धी) कार्यविधि, २०७९ २०७९/०८० 01/18/2023 - 10:07 PDF icon कार्यविधि१.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ २०७९/०८० 01/09/2023 - 10:26 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ २०७८/०७९ 01/09/2023 - 10:25 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ २०७८/०७९ 01/09/2023 - 10:24 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
ज्वालामूखी गाउँपालिकाको विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७९/०८० 01/03/2023 - 13:00 PDF icon ज्वालामूखी गाउँपालिकाको विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
कार्यविधि नियमावली निर्देशिका र मापदण्ड संग्रह २ २०७९/०८० 08/04/2022 - 11:32 PDF icon कानुन संग्रह २.pdf
कार्यविधि नियमावली निर्देशिका र मापदण्ड संग्रह १ २०७९/०८० 08/04/2022 - 11:32 PDF icon कानुन संग्रह १.pdf

Pages