FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९.०८० को पूरक वजेट तथा कार्यक्रम

२०७९/०८० 01/26/2023 - 10:25 PDF icon आ.व. २०७९.०८० को पूरक वजेट तथा कार्यक्रम.pdf

बजेट बक्तव्य २०७९

२०७९/०८० 07/04/2022 - 15:21 PDF icon बजेट बक्तव्य २०७९.pdf

निति तथा कार्यक्रम आ.ब. २०७९/०८०

७९-८० 06/27/2022 - 18:12 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम 2079.pdf

ज्वालामूखी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८।७९ को वजेट

२०७८/०७९ 12/02/2021 - 14:20 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ को योजना तथा कार्यक्रमहरु गा.पा र सबै वडको.pdf

ज्वालामूखी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८।७९ को वजेट

२०७८/०७९ 06/28/2021 - 17:05 PDF icon ज्वालामूखी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८।७९ को वजेट.pdf, PDF icon आ.व. २०७८-०७९ को योजना तथा कार्यक्रमहरु गा.पा - सबै वडाको.pdf

गाउँसभाको पाँचौ अधिवेशनद्धारा पारित आ.ब.०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/26/2020 - 19:06 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम पाँचौ अधिवेशन 2077.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७६

७६/७७ 12/23/2019 - 10:41 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७६.pdf

नीति तथा कार्यक्रम ०७५/७६

७५/७६ 08/05/2018 - 11:57 PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम– २०७५.pdf

निति तथा कार्यक्रम ०७४/७५

७४/७५ 01/19/2018 - 17:24 PDF icon निति तथा कार्यक्रम.pdf