FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/0७९ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बनयन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !

२०७८/०७९ 08/01/2021 - 12:15

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 03/21/2021 - 09:33

Technical Specification of Hardtop 4WD Ambulance

७७/७८ 02/28/2021 - 15:28

शिलवन्दी बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 02/25/2021 - 09:43

एम्वुलेन्स खरिद गर्ने सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 02/25/2021 - 09:35

Invitation for bids for the construction of 15 bed Basic Hospital

७७/७८ 02/24/2021 - 09:49

शिलवन्दी बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्वन्धि सूचना

७७/७८ 02/18/2021 - 10:39

शिलवन्दी बोलपत्र प्रस्तव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 01/24/2021 - 10:35

Notice for Invitation of Bids

७७/७८ 12/29/2020 - 10:13

आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 11/26/2019 - 17:15

Pages