FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्रो गाउँपालिकाको सेवा कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
49% (60 votes)
राम्रो
25% (31 votes)
ठीकै
25% (31 votes)
Total votes: 122