FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्रो गाउँपालिकाको सेवा कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
29% (5 votes)
राम्रो
35% (6 votes)
ठीकै
35% (6 votes)
Total votes: 17