FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्रो गाउँपालिकाको सेवा कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
49% (47 votes)
राम्रो
28% (27 votes)
ठीकै
23% (22 votes)
Total votes: 96