FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्रो गाउँपालिकाको सेवा कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
47% (50 votes)
राम्रो
29% (31 votes)
ठीकै
24% (25 votes)
Total votes: 106