FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्रो गाउँपालिकाको सेवा कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
25% (3 votes)
राम्रो
33% (4 votes)
ठीकै
42% (5 votes)
Total votes: 12