FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्रो गाउँपालिकाको सेवा कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
39% (9 votes)
राम्रो
30% (7 votes)
ठीकै
30% (7 votes)
Total votes: 23