FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्रो गाउँपालिकाको सेवा कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
36% (10 votes)
राम्रो
29% (8 votes)
ठीकै
36% (10 votes)
Total votes: 28