FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा

शिक्षा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
माधव बिक्रम मल्ल  शिक्षा शाखा प्रमुख ९८४३००३५८०
jwalamukhi.edu@gmail.com