FAQs Complain Problems

२०७८/०७९

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा सहभागी उमेदवारहरुले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने सम्वन्धी सूचना

गाउँकार्यपालिकाको पहिलो बैठकको महत्वपूर्ण निर्णयहरु

गाउँकार्यपालिकाको पहिलो बैठकको महत्वपूर्ण निर्णयहरु

उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको सूचना ।

Pages