FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ २०७८/०७९ 12/23/2021 - 16:54 PDF icon रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ २०७८/०७९ 11/16/2021 - 13:42 PDF icon कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना ७६/७७ 04/11/2021 - 15:22 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना.pdf
कर्मचारी कार्यविवरण २०७६ ७६/७७ 03/25/2021 - 09:12
आर्थिक ऐन २०७६-राजपत्र ७६/७७ 03/15/2021 - 14:27 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६-राजपत्र.pdf
विनियोजन विध्येयक २०७६ राजपत्र ७६/७७ 03/15/2021 - 14:26 PDF icon विनियोजन विध्येयक २०७६ राजपत्र.pdf
निति तथा कार्यक्रम २०७६ राजपत्र ७६/७७ 03/15/2021 - 14:25 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७६ राजपत्र.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र प्रदान कार्यविधि -राजपत्र २०७५ ७५/७६ 03/15/2021 - 13:51 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र प्रदान कार्यविधि -राजपत्र २०७५.pdf
(कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ पहिलो संशोधन,२०७६ -राजपत्र ७६/७७ 03/15/2021 - 13:50 PDF icon (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ पहिलो संशोधन,२०७६ -राजपत्र.pdf
(कार्यसम्पादन) नियमावली- राजपत्र २०७४ ७४/७५ 03/15/2021 - 13:50 PDF icon (कार्यसम्पादन) नियमावली- राजपत्र २०७४.pdf

Pages