FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीकरणका लागि दिगो विकासका लक्षहरु ७७/७८ 01/05/2022 - 09:08 PDF icon 3.2.1 दिगो विकासका लक्षहरु.pdf
भू-उपयोग योजना २०७७ ७७/७८ 01/04/2022 - 12:50 PDF icon भू-उपयोग योजना २०७७.pdf
Rural Municipal Transport Master Plan ७७/७८ 12/30/2021 - 09:45 PDF icon Jwalamukhi Rural Municipality TRansport Plan.pdf
वजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्वन्धमा । ७७/७८ 06/20/2021 - 13:04 PDF icon वजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्वन्धमा ।.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन,२०७७ ७६/७७ 06/11/2021 - 12:31 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन,२०७७.pdf
आवधिक गाउँविकास योजना ७६/७७ 04/12/2021 - 17:00 PDF icon आवधिक योजना ज्वालामूखी गाउँपालिका.pdf
क्षमता विकास योजना ७६/७७ 04/12/2021 - 16:07 PDF icon क्षमता विकास योजना.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना,२०७७ ७७/७८ 04/01/2021 - 10:29 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना,२०७७.pdf
संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको ७६/७७ 03/23/2021 - 14:16 PDF icon संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको.pdf
संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको २ ७६/७७ 03/23/2021 - 14:15 PDF icon संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको २.pdf

Pages