FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन,२०७७ ७६/७७ 06/11/2021 - 12:31 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन,२०७७.pdf
आवधिक गाउँविकास योजना ७६/७७ 04/12/2021 - 17:00 PDF icon आवधिक योजना ज्वालामूखी गाउँपालिका.pdf
क्षमता विकास योजना ७६/७७ 04/12/2021 - 16:07 PDF icon क्षमता विकास योजना.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना,२०७७ ७७/७८ 04/01/2021 - 10:29 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना,२०७७.pdf
संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको ७६/७७ 03/23/2021 - 14:16 PDF icon संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको.pdf
संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको २ ७६/७७ 03/23/2021 - 14:15 PDF icon संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको २.pdf
संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको १ ७६/७७ 03/23/2021 - 14:15 PDF icon संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको १.pdf
लोकसेवा आयोग वागमती प्रदेश पठाइएको ७६/७७ 03/23/2021 - 14:15 PDF icon लोकसेवा आयोग वागमती प्रदेश पठाइएको.pdf
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसद्को कार्यालय हेटौडा पठाएको विवरण ७६/७७ 03/23/2021 - 14:14 PDF icon मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसद्को कार्यालय हेटौडा पठाएको विवरण.pdf
फिल्ड सहायकको कार्यविवरण ७६/७७ 03/23/2021 - 14:13 PDF icon फिल्ड सहायकको कार्यविवरण.pdf

Pages