FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ७

१. वडा कार्यालय रहेको स्थान : कोलभाडाँडा

२. समाबेश भएका साबिकको गा.बि.स./न.पा. र वार्ड : चैनपुर १ देखी ४ सम्म

३. क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) : १५.९१

४. जनप्रतिनिधिहरुको विवरण:

क्र.स. जनप्रतिनिधिको नाम पद फोन  नं. ईमेल
ज्ञानेन्द्र प्रसाद खकुराल वडा अध्यक्ष 9849955032                                      
खुद बहादुर गिदेल मगर वडा सदस्य 9843778595  
विष्णु प्रसाद पाठक वडा सदस्य 986128126  

अम्बिका इटनी

वडा सदस्य 9843092485  
सिता नेपाली वडा सदस्य 9863552376  

 

५. कर्मचारीको विवरण:

क्र.स. नाम                          पद                फोन  नं.                 ईमेल                             

दिपेन्द्र कार्की

वडा सचिव ९८४३५२०७८९  ward7jwalamukhi@gmail.com 
       
       

 

६. जनसंख्याको विवरण:

महिला  पुरुष  जम्मा जनसंख्या  घरधुरी संख्या  कैफियत
१८६६ १९६५ ३८३१ ८१२  

स्रोत: गाउँपालिकाको  पार्श्वचित्र अनुसार 

Population: 
3831
Ward Contact Number: 
9851215654