FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ६

१. वडा कार्यालय रहेको स्थान : सालवास

२. समाबेश भएका साबिकको गा.बि.स./न.पा. र वार्ड : चैनपुर ५ देखी ९ सम्म

३. क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) : ८. ११

४. जनप्रतिनिधिहरुको विवरण:

क्र.स. जनप्रतिनिधिको नाम पद फोन  नं. ईमेल
किशोर सिढाई वडा अध्यक्ष 9851186394                                      
रामकुमार शाक्य वडा सदस्य 9851314350  
लिलामान बाँडा वडा सदस्य 9843628879  

रचना आचार्य

वडा सदस्य 9841066137  
5 पार्वती उपरकोटी वडा सदस्य 9841452761  

 

५. कर्मचारीको विवरण:

क्र.स. नाम                          पद                फोन  नं.                 ईमेल                             
बाबुराम दुवाडी वडा सचिव ९८५१२१५६४२  ward6jwalamukhi@gmail.com 
       
       

 

६. जनसंख्याको विवरण:

महिला  पुरुष  जम्मा जनसंख्या  घरधुरी संख्या  कैफियत
२३८३ २४५० ४८३३ १०१३  

स्रोत: गाउँपालिकाको  पार्श्वचित्र अनुसार 

Population: 
4833
Ward Contact Number: 
9851029082