FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ४

१. वडा कार्यालय रहेको स्थान : रानाचौतारा

२. समाबेश भएका साबिकको गा.बि.स./न.पा. र वार्ड : ढोला १ देखी ९ सम्म

३. क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) : १८.३९

४. जनप्रतिनिधिहरुको विवरण:

क्र.स. जनप्रतिनिधिको नाम पद फोन  नं. ईमेल
कृष्ण बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष ९८५१२१५६५३                                      
बेल बहादुर तामाङ वडा सदस्य 9745601812  
श्रीराम शाह वडा सदस्य 9849338805  

पंफा दुवाडी

वडा सदस्य ९८४३६०७०६५  
देवकी दमै वडा सदस्य 9808807250  

 

५. कर्मचारीको विवरण:

क्र.स. नाम                          पद                फोन  नं.                 ईमेल                             
गोकर्ण बहादुर तिमल्सेना वडा सचिव ९८४१०६५३४८  ward4jwalamukhi@gmail.com 
       
       

 

६. जनसंख्याको विवरण:

महिला  पुरुष  जम्मा जनसंख्या  घरधुरी संख्या  कैफियत
२७५१ ३०५० ५८०१ १३१९  

स्रोत: गाउँपालिकाको  पार्श्वचित्र अनुसार 

Population: 
5801
Ward Contact Number: 
9851215653