FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. २

१. वडा कार्यालय रहेको स्थान : सातदोवाटो

२. समाबेश भएका साबिकको गा.बि.स./न.पा. र वार्ड : मैदी ४ देखी ७ सम्म

३. क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) :१४.३२

४. जनप्रतिनिधिहरुको विवरण:

क्र.स. जनप्रतिनिधिको नाम पद फोन  नं. ईमेल
राजु लोप्पा वडा अध्यक्ष ९८५१२२११५३                                      
धन बहादुर तामाङ वडा सदस्य ९८६१७७१९०२  
छाप बहादुर गन्द्रमा मगर वडा सदस्य ९८४११२०९६०  
हिमा कुमारी गुरुङ वडा सदस्य ९८१८७०२३५८  
सीता गोरखाली वडा सदस्य ९८१३१४२०९२  

 

५. कर्मचारीको विवरण:

क्र.स. नाम                          पद                फोन  नं.                 ईमेल                             
कमला कार्की तिवारी प्रशासन सहायक 9843838475  ward2jwalamukhi@gmail.com 
       
       

 

६. जनसंख्याको विवरण:

महिला  पुरुष  जम्मा जनसंख्या  घरधुरी संख्या  कैफियत
१७५४ १८७७ ३६३१ ७२६  

स्रोत: गाउँपालिकाको  पार्श्वचित्र अनुसार 

Population: 
3631
Ward Contact Number: 
9851215713