FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/03/2019 - 12:51 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
कृषि यन्त्रीकरण अनुदान तथा परिचालन सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/03/2019 - 12:49 PDF icon कृषि यन्त्रीकरण अनुदान तथा परिचालन सम्वन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:35 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:34 PDF icon सहकारी ऐन, २०७५.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:34 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवथापन कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:32 PDF icon विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवथापन कार्यविधी, २०७५.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:30 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:28 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:27 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि, २०७५.pdf
न्याय सम्पादन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:21 PDF icon न्याय सम्पादन सम्बन्धि कार्यबिेधि २०७५.pdf

Pages