FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साना सि‌चार्इ कार्याबिधि २०७५ ७६/७७ 01/29/2020 - 14:05 PDF icon साना सि‌चार्इ कार्याबिधि २०७५.pdf
समूह समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/29/2020 - 14:03 PDF icon समूह समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
नक्सापास निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 01/29/2020 - 13:58 PDF icon नक्सापास निर्देशिका २०७६.pdf
गम्भीर प्रकृतिको बिरामीहरुको सहयोगको लागि बनेको कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/18/2019 - 13:42 PDF icon गम्भीर प्रकृतिको बिरामीहरुको सहयोगको लागि बनेको कार्यविधि २०७५.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ ७४/७५ 10/18/2019 - 13:41 PDF icon सहकारी ऐन, २०७५.pdf
भारि उपकरण संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/18/2019 - 13:40 PDF icon भारि उपकरण संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/18/2019 - 13:37 PDF icon ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७५.pdf
जलश्रोत उपयोग कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/01/2019 - 15:00 PDF icon जलश्रोत उपयोग कार्यविधि २०७५.pdf
समूह समिति गठनको विधान २०७६ ७६/७७ 08/21/2019 - 17:36 PDF icon समूह समिति गठनको विधान २०७६.pdf
बचत तथा ऋण सहकारीको बिधानको नमुना ७६/७७ 08/21/2019 - 17:35 PDF icon बचत तथा रिण सहकारी बिधान २०७६.pdf

Pages